kpac

닫기

통합 검색하기

원하시는 검색어를 입력하시거나 한국엔지니어링플라스틱 방문자분들의 추천 검색어를 확인하세요.

kpac

닫기
회사소개 C.I

C.I

KPAC 대표 로고
Main color
 • CMYK

  • C:100
  • M:90
  • Y:30
  • K:10

  RGB

  • R:15
  • G:50
  • B:111
 • CMYK

  • C:55
  • M:00
  • Y:20
  • K:0

  RGB

  • R:114
  • G:198
  • B:208
Sub color
 • CMYK

  • C:0
  • M:0
  • Y:0
  • K:90

  RGB

  • R:63
  • G:59
  • B:58
 • CMYK

  • C:0
  • M:0
  • Y:0
  • K:40

  RGB

  • R:181
  • G:182
  • B:182
제품 BI 로고
 • kepital_ac

  KEPITAL ACETAL COPOLYMER

 • kepital_hm

  KEPITAL HOMOPOLYMER

 • kepamid_p6

  KEPAMID POLYAMIDE6

 • kepamid_p66

  KEPAMID POLYAMIDE66

 • kepital_ac

  KEPEX POLYESTER

 • kepamid_ppa

  KEPAMID PPA

 • maximid_m6

  MAXIMID MXD6